פרוטוקולים מאסיפות מורשים

פרוטוקולים

שם המסמך קבצים להורדה
פרוטוקול מס' 1/2020
הורד קובץ
פרוטוקול מס' 1/2021 - פרוטוקול
הורד קובץ
פרוטוקול מס' 1/2021 - תמלול
הורד קובץ
פרוטוקול מס' 2/2021 - פרוטוקול
הורד קובץ
תמלול אסיפת מורשים 18.1.2022
הורד קובץ
תמלול אסיפת מורשים 23.6.2022
הורד קובץ
תמלול אסיפת מורשים מיום 27.11.2022
הורד קובץ
תמצית החלטות
הורד קובץ
תמלול אסיפת מורשים מיום 20.3.2023
הורד קובץ
תמצית החלטות 20.3.2023
הורד קובץ
תמלול אסיפת מורשים מיום 7.1.2024
הורד קובץ
תמצית החלטות 7.1.2024
הורד קובץ