פרוטוקולים מישיבות ועד ממונה 2021

לתושבי כפר סבא חברי אגודת המים
בהתאם להחלטת הועד הממונה, אנו נפרסם באופן שוטף את הפרוטוקולים של ישיבות הועד הממונה.
מטעמים ברורים נושאים שיש בהם צנעת הפרט לא יפורסמו.
בכבוד רב,
ד"ר מוטי דלג'ו יו"ר הועד הממונה

פרוטוקולים לשנת 2021

שם המסמך קבצים להורדה
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 16
הורד קובץ
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 17
הורד קובץ
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 18
הורד קובץ
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 19
הורד קובץ
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 20
הורד קובץ
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 21
הורד קובץ
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 22
הורד קובץ
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 23
הורד קובץ
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 24
הורד קובץ
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 25
הורד קובץ
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 26
הורד קובץ
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 27
הורד קובץ