פרוטוקולים מישיבות ועד ממונה 2023

לתושבי כפר סבא חברי אגודת המים
בהתאם להחלטת הועד הממונה, אנו נפרסם באופן שוטף את הפרוטוקולים של ישיבות הועד הממונה.
מטעמים ברורים נושאים שיש בהם צנעת הפרט לא יפורסמו.
בכבוד רב,
ד"ר מוטי דלג'ו יו"ר הועד הממונה

שם המסמך קבצים להורדה
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 40
הורד קובץ
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 41
הורד קובץ
ועד ממונה - פרוטוקול מס' 42
הורד קובץ
ועד ממונה פרוטוקול מס' 43
הורד קובץ
ועד ממונה פרוטוקול מס' 44
הורד קובץ
ועד ממונה פרוטוקול מס' 45
הורד קובץ
ועד ממונה פרוטוקול מס' 46
הורד קובץ
ועד ממונה פרוטוקול מס' 47
הורד קובץ
ועד ממונה פרוטוקול מס' 48
הורד קובץ
ועד ממונה פרוטוקול מס' 49
הורד קובץ
ועד ממונה פרוטוקול מס' 50
הורד קובץ