תקנות איכות מי שתיה

תקנות לאיכות מי-השתייה בישראל, כמעט זהות לתקנות הנהוגות ברוב הארצות המפותחות במערב. עם זאת, הן מותאמות לתנאים המיוחדים של ארצנו. התקנות מתייחסות לבטיחותם של המים מהבחינה הבריאותית, לאיכותם הכימית והמיקרוביאלית, וכן לשיטות הבדיקות ולתדירותן.
התקנות עוגנו בפקודת בריאות-העם תשל"ד (1974).
מדי פעם הן מעודכנות ע"י וועדות מומחים, מטעם משרד הבריאות.

שם המסמך קבצים להורדה
תקנות איכות מי שתיה
הורד קובץ