קשיות המים

קשיות המים

קשיות המים הינה ערך הנמדד בנוכחות של שני מינרלים עיקריים, קלציום (סידן) המיוצג ע"י האותיות Ca ומגנזיום המיוצג ע"י האותיות Mg ככל שריכוז המינרלים גבוה יותר במים, אז המים נחשבים למים יותר "קשים". מקור המים הקשים הינו מקידוחים השואבים מים מהאקוויפרים העשירים בסלעי סידן ודולומיט. בשל המסת המינרלים שבסלעים מתקבלים מים בעלי ריכוז סידן ומגנזיום גבוה.

חשוב לדעת כי מגנזיום וסידן הם מינרלים החשובים לבריאותנו, מסייעים לחיזוק העצמות ותורמים לתהליכים ביולוגיים רבים המתרחשים בגופנו.

מים קשים אינם מזיקים לבריאות !

כיוון וקיימות מספר רב של יחידות מידה שונות בנושא קשיות המים ולכל מדינה ישנה יחידות מידה שונות מוצגת להלן טבלה המסכמת את קשיות המים ביחידות השונות.

על פי תקנות בריאות העם, ההרכב הכימי של המים אינו נמדד בחיבור צרכן, אלא במקורות אספקת המים. לפיכך חושב ההרכב הכימי של המים המסופקים באמצעות ממוצע משוקלל של נקודות הדיגם

יש לקחת בחשבון כי מדובר בנתונים משוקללים ותיתכן סטייה בין הנתון המוצג לבין נתוני האמת בנקודות שונות בעיר. כמו כן על פי תקנות בריאות העם נבדקים המרכיבים הכימיים במקורות המים בין פעם בשנה לבין פעם ב- 5 שנים, על כן, הנתון הבא מייצג את הערך הממוצע השנתי ולא ערך חד חד ערכי.

יצוין כי במדינת ישראל לא קיים תקן לקשיות המים והמים המסופקים על ידי מפעל מים כפר סבא עומדים בכל התקנים הרלוונטיים.