קישורים

אתרים מעניינים בנושא מים:

אתר רשות המים:
www.water.gov.il

אתר מקורות:
www.mekorot.co.il

אתר עיריית כפר סבא:
www.kfar-saba.muni.il

אתר פלגי השרון:
www.palgey-sharon.co.il

אתר המיפוי של כפר סבא:
https://gisks.taldor.co.il/ksGis

פורטל המפות הנושאיות של כפר סבא:
https://kfar-saba.maps.arcgis.com

"ארד טכנולוגיות" אתר מידע בנושא מדי מים חכמים:
http://aradinfocenter.com

אתר משרד הבריאות:

https://www.gov.il/he/departments/topics/drinking_water/govil-landing-page