מערכת קריאה מרחוק

בעיר כפר סבא מותקנת מערכת קריאה מרחוק (קר"מ), מערכת טכנולוגית מתקדמת לקריאת מדי המים באמצעות שידור מרחוק. החשיבות העליונה במערכת הקר"מ היא יכולת דיווח מדויק של צריכת המים בזמן אמת, דבר המאפשר יכולת התראה מהירה על חשד דליפות, תקלות וכד'.
חשש לנזילה במד מים משויך
חשש לנזילה במד משויך מתקיים כאשר קיימת מדידה של צריכת מים רציפה בפרק זמן העולה על 24 שעות, למעט בנכס שמתאפיין בצריכה רציפה של מים או שלא ניתן לקבל לגביו חיווי על צריכה רציפה.
חשש לנזילה במד מים ראשי
חשש לנזילה במד ראשי מתקיים כאשר קיימת מדידה של צריכת מים רציפה בפרק זמן העולה על 24 שעות, למעט בנכס שמתאפיין בצריכה רציפה של מים או שלא ניתן לקבל לגביו חיווי על צריכה רציפה.

 

פסק הלכה לרב יצחק יוסף בעניין מדי מים דיגיטאליים:

לצפייה לחץ כאן