מערכת פיקוד ובקרה

מערכת, הפועלת בדרך אלחוטית מפקדת על אספקה רצופה ואחידה במשך כל שעות היממה, מתריעה על תקלות "בזמן אמת", מאפשרת גמישות בהפעלה תוך התחשבות בעונות השנה ובתעריפי חשמל משתנים.

יתרונה הגדול של מערכת הפיקוד והבקרה, מעבר לחסכון הכספי בהפעלת הבארות ובריכות האגירה, היא בשליטה מוחלטת על לחצי העבודה ושמירה על לחץ עבודה קבוע, דבר המביא נוחות רבה לצרכנים ומונע פיצוצים בצנרת.

בכפר –סבא קיימת מערכת ממוחשבת לבקרת מתקני המים. כל מכוני המים, בארות, בריכות אגירה ומשאבות עזר מחוברים אלחוטית למרכז הבקרה. במרכז הבקרה אנו עוקבים אחר עבודת המערכת, מקבלים התראות לתקלות ואת חלקם גם מתקנים בפיקוד מרחוק. במשך כל שעות היממה קיים מעקב אחר תקלות אשר מגיעות למרכז הבקרה ולביפר.
לכל אתר המספק מים הוגדר תחום עבודה. הגדרת תחום העבודה היא נגזרת של כמויות המים שיש לספק לאזורי לחץ שונים בזמנים שונים.
המערכת מאפשרת לספק מים בלחצים קבועים לאורך היממה ולאורך עונות השנה ללא תלות בשינוי צריכות המים.

בנוסף לדרישה זו קיימת בקרה רציפה של תת- מערכות שהן חלק בלתי נפרד ממערכת אספקת המים העירונית. להלן מספר דוגמאות עיקריות למערכת זו:

מיגון מתקני המים: בכל מתקן יש מערכות לאיתור פריצה. במקרה של פריצה, המערכת משדרת התראה למרכז הבקרה ובמקביל למכשיר הקשר של התורן. במקרים שמקום הפריצה מאפשר נגישות למקור המים, אספקת המים באותו אתר, תיפסק מיידית.

חיטוי: בכל באר המספקת מים לשתייה, קיימת מערכת חיטוי המוסיפה כלור למים. המערכת משמשת גם כמדד לזיהום מי השתייה. כאשר יורד ריכוז הכלור מתחת לסף תחתון, קיים חשש לזיהום. כלומר, קיים חשש שישנו גורם חיצוני שחדר למי השתייה והמערכת אינה מסוגלת "לנקות אותו". במקרה כזה, במקביל להתראה שנשלחה, הבאר תפסיק את עבודתה.

חסכון בחשמל: מפעל המים הוא צרכן גדול של חשמל. במהלך היממה ועונות השנה השונות משתנה תעריף החשמל באופן משמעותי. בשעות בהם תעריף החשמל גבוה, רוב אספקת המים היא מבריכות האגירה. תפעול המשאבות של בריכות האגירה צורך פחות חשמל מאשר שאיבת מים מהבאר. בניית מערך כזה, מאוד מורכב ושוזר בתוכו הגדרות רבות.

מפעל המים הקים מערכת זו בתהליך שנמשך מספר שנים. היום מערכת הפיקוד ובקרה היא אחד הכלים החשובים והמרכזיים לאספקת מים אמינה ויעילה לתושבי העיר.