חילופי מחזיקים בנכס

עברתם דירה? תתחדשו!

כעת עליכם להודיע למפעל המים על חילופי צרכנים בנכס (בנפרד מהעדכון הנמסר לעירייה)!

מהו תהליך החלפת צרכנים?

תהליך החלפת צרכנים משמעו שינוי שם הצרכן בחשבון המים מדייר יוצא לדייר נכנס (במקרה של השכרת דירה ו/או מכירת דירה), לצורך חיובו בתשלום חשבון המים למפעל המים. המחזיק בנכס חייב בתשלום מים מיום כניסתו לנכס ומקריאת המונה המדויקת נכון ליום הכניסה.

שימו לב! אי מסירת הודעה על עזיבת הנכס תגרור המשך חיוב המחזיק “היוצא” בחשבון המים. לכן על כל מי שעוזב או נכנס לנכס להודיע על כך למפעל המים.

לשם ביצוע רישום דירה חדשה (מקבלן) וחיבור למד מים דירתי 
יש להביא אישור רישום ממחלקת שומה בעירייה על שינוי מחזיק בנכס.

רישום העברת בעלות:

יש להביא:

1. חוזה מכירה / קניה

2. אשור ממחלקת הגביה בעירייה על שינויי הבעלות.

3. צילום מד מים במועד העברת הבעלות.

יש לשלם עד קריאה זו ( גמר חשבון ) במזומן / כרטיס אשראי.

רישום שכירות

יש להביא:

1. אישור נישום למפעל המים ממחלקת שומה בעירייה על שינוי מחזיק בנכס.

2. חוזה שכירות. (דף ראשון, שני ואחרון). יודגש כי לא תבוצע החלפת משלמים אם תקופת השכירות הינה פחות מ-12 חודשים.

3. צילום מד המים במועד תחילת השכירות.

יש לשלם עד קריאה זו ( גמר חשבון ) במזומן / כרטיס אשראי.

קבלת אישור לעיריה לצורך רישום בטאבו:

יש לשלם יתרת חובות עד לתאריך קבלת האישור.

הגשת בקשה להחלפת מחזיקים

את הבקשה מגישים באמצעות טופס מקוון בקשה לחילופי מחזיקים בנכס, בצירוף המסמכים הנדרשים, לפי העניין. בסיום הטיפול מתקבלת הודעה על השלמת תהליך החלפת צרכנים.

שימו לב

 • במקרה של אזרח שאינו ישראלי ושאינו בעל דרכון דיפלומטי – השירות מותנה בהצגת תעודה מזהה בצירוף המסמכים הנדרשים.
 • חיוב על פי קריאת מד המים יעשה רק אם צוינה קריאת המד בטופס. אם לא צוינה קריאת המד, חיוב צריכת המים יבוצע באופן יחסי לימי השהות בנכס.
 • בנכס מושכר בלא מד מים יירשם משכיר הנכס כצרכן בנכס וזאת עד שיוכיח כי ביצע את ההכנות הנדרשות לצורך התקנת מד מים משויך.

סוג הבקשה / זיקה לנכס

מסמכים נדרשים

יציאת שוכר מנכס

 

 • צילום תעודת זהות של השוכר
 • (בעת יציאה חד צדדית של שוכר מנכס, ובהעדר דייר נכנס, יירשם הבעלים כצרכן)

כניסת שוכר לנכס

 • אישור נישום למפעל המים ממחלקת השומה בעירייה
 • צילום חוזה שכירות (עמוד ראשון, שני ואחרון)
 • תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי)

החלפת בעלים (קנייה/ מכירת נכס)

 • צילום הסכם מכר
 • תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הבעלים החדשים של הנכס.

בעל תפקיד (כונס נכסים, מפרק, מנהל מיוחד וכו’)

 • צו בית משפט או החלטת ראש הוצאה לפועל על המינוי
 • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הצרכן החדש

חברת ניהול

 • טופס בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס

תאגיד (חברה/עמותה/שותפות)

 • ייפוי כוח של מורשה החתימה
 • צילום ת.ז של מורשה החתימה