מפעל מים כפר סבא איתכם גם בשעת חירום

המים הם משאב לאומי ואסטרטגי מהמעלה הראשונה, המים הינם מצרך קיומי ומהווים את בסיס החיים של כולנו.
'משבר מים' הוא אירוע הגורם להפסקת אספקת מים ראויים לשתייה לאוכלוסייה רבת היקף. מפעל מים כפר סבא בשיתוף עם עיריית כפר סבא, גיבש תכנית סדורה למתן מענה למצבים אלו, רכש ציוד מודרני לחלוקת מים, הכשיר כוח אדם לטובת הקמה ותפעול תחנות חלוקת מים וביצוע סבבי מילוי מים, כמו כן מוקם במפעל המים חדר פיקוד ('חדר מצב') לניהול משברי מים.
מפעל מים כפר סבא מהווה חלק ממערך החירום העירוני, גורמי החרום במפעל מקיימים השתלמויות תקופתיות וכן עוברים ביקורות תקופתיות ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב לבחינת היערכותם למצבי חירום בכלל ולמשברים בתחום המים בפרט והתמודדות איתם לצורך שמירה על כשירות המערכות.
מיקום תחנות חלוקת המים בשעת חרום יפורסם באתר מפעל המים, באתר הרשות העירונית ובכלי התקשורת.

 

אחראי על בטחון מים בשעת חירום
תמיר הררי – מנהל בטחון מים בשעת חרום
טל : 09-7671333
סלולרי : 054-7773619
מייל : [email protected]