איגום

בכדי לשמור על משק המים, על השימוש היעיל במים וכדי לפתח מקורות מים נוספים, הוקמה רשות ממשלתית על משק המים והיא "נציבות המים".
הנציבות פועלת תחת חסות המשרד לתשתיות לאומיות, והיא אחראית לקביעת מכסות מים, מחירי המים ותקנות הפיקוח על איכות ושימוש יעיל במים.

נציבות המים בנתה מערכת של הקצבות מים.
כך מקבל כל צרכן, בין אם הוא חקלאי, תעשיין או צרכן ביתי המשתמש במים לצרכי שתייה, רחצה וכו', כמות מים מקסימלית בה הוא רשאי להשתמש.
במידה והצרכן חורג ממכסת המים המאושרת, הוא נקנס בסכומי כסף ניכרים.
מטרת הקנס היא כמובן לגרום לצריכה נמוכה יותר של מים ולא לגבות סכומי כסף מיותרים.