אזורי לחץ וחלוקת מים

כפר סבא משתרעת בגבהים של כ –35 עד 80 מטר מעל פני הים. בארות המים נמצאות בגובה ממוצע של כ- 40 מטר מעל פני הים. בארות מי השתייה נמצאות בצד המזרחי של העיר ואילו רוב האוכלוסייה מרוכזת במערב ובמרכז העיר.
נתונים אלו הכתיבו את תכנון מערכות המים בעיר.
בפועל חולקה העיר לשלושה איזורי אספקה:
1. איזור הלחץ ה נמוך
2. איזור הלחץ הגבוה
3. איזור חקלאי

איזור הלחץ הנמוך כולל את כל השטחים אשר גובה פני הקרקע שלהם אינו עולה על 50 מטר מעל פני הים.
איזור הלחץ הגבוה כולל את כל שטחי העיר שגובה פני הקרקע שלהם עולה על 50 מטר מעל פני הים.

הצרכנים באיזור הלחץ הגבוה מקבלים את המים ממערכת בריכות אגירה ומשאבות נוספות העוזרות להעלות את מי השתייה לגובה הדרוש.
בפועל אנו שואבים מים מהבארות, ממלאים את בריכות האגירה ואת מגדל המים הנמצא בגובה של 110 מטר מעל פני הים. באמצעות משאבות הנמצאות על יד בריכות האגירה, מים נדחפים לגובה, וכך נוצר לחץ המבטיח אספקת מים נאותה לצרכנים, גם אלה הגרים בדירות גבוהות.

האיזור החקלאי הינו איזור סגור המקבל את מימיו מבארות המערב.
טיב מים אלה נופל מטיב מי השתייה, אך מתאים לגידולים חקלאיים.
לפני מספר שנים כאשר הסתמנה ירידה באיכות המים בבארות מאגר החוף, נערך מפעל המים להפנות מים אלה לשימושים חקלאיים בלבד והקים מערכת חדשה לאספקת מי שתייה מבארות המזרח –מאגר ההר.

למרות שאנו יושבים על מאגר מים משובח, ומשתמשים במימיו, כמויות המים העומדות לרשותנו מוגבלות. איננו יכולים לשאוב את כל כמויות המים שאנו רוצים. מדינת ישראל מקציבה לכל רשות או גוף את הכמות שהוא יכול לשאוב. החוק אומר שהמים התת קרקעיים כמו המים העיליים שייכים למדינה כולה, והשאיבה צריכה להיות מבוקרת ומוכתבת על ידה.
מאגרי המים מהם שואב מפעל המים כפר-סבא הם חלק ממאגרי המים של המדינה כולה, ואם נפריז בשימוש, אנו עלולים לגרום למחסור בשנים הבאות.