אודות מפעל מים כפר סבא

מפעל המים בכפר סבא נוסד כאגודה שיתופית בשנת 1931 והינו אחראי על ניהול ואספקה של משק המים בעיר כפר סבא.
מאז הוא מתפקד כגוף עצמאי מבחינה כלכלית ואינו נסמך על תקציבים ממלכתיים או על תקציביים עירוניים.
ככזה, דואג המפעל להשקיע את כל הכספים המתקבלים מאספקת המים או מזכויות בניה בשיפור אספקת המים תוך השארת רזרבות מתאימות לשיפור משק המים בעתיד.
עובדה זו יצרה מערכת עירונית הנחשבת לאחת המערכות המפותחות ביותר בארץ לטיפול וחלוקת מי שתייה. כמות פחת המים (אותה כמות מים אשר הולכת לאיבוד תוך כדי חלוקת המים) הנה נמוכה ביחס לקיים בישובים אחרים ועומדת על כ- 3% בלבד, לעומת כ- 12% פחת בממוצע בישובים אחרים.
המערכת המתקדמת מאפשרת לספק מים גם בעת תקלות והפסקות ברשת החשמל וכן בעיתות חירום. כמו כן יכולה כפר סבא לספק מים לשכנותיה במיוחד בעיתות מצוקה.

אופיו הציבורי של מפעל המים הובטח עם הקמתו ע"י שיטת בחירת הנהלתו ע"י כלל הציבור.
בשנים האחרונות כאשר האוכלוסיה גדלה, ואין אפשרות טכנית לערוך בחירות נפרדות להנהלת מפעל המים, משמשות הבחירות למועצת העיר כבחירות לאסיפת המורשים של האגודה. מועצת העיר המכהנת מזמן לזמן היא אסיפת המורשים של האגודה.
המבנה הייחודי של מפעל המים בכפר סבא היווה דגם ארצי להפרטת מפעלי מים ברשויות עירוניות אחרות, והתאמת מערכות מים עירוניות לנהוג בעולם המערבי.

מייסדי המפעל אשר ראייתם היתה רחוקת טווח וכן המנהלים והעובדים בכל שנות קיום המפעל, כל אלה חברו יחדיו והביאו להקמה ואחזקת משק מים בריא ומשגשג המשמש דגם ומופת.