הודעות
 •  
  לידיעת הצרכנים
   
   בדבר תקלות ברשת המים ניתן לפנות 24 שעות
  למוקד העירוני בטל' 106
   מפעל מים כפר סבא


  1. עמדת משרד הבריאות בנושא עופרת במי שתייה
  להורדת קובץ

  2. הודעה בדבר אספקת מים ממי המוביל הארצי חורף 2019-2020
  להורדת קובץ