עוברים-דירה
 • רישום דירה חדשה (מקבלן) והתחברות למים :
  יש להביא אישור רישום ממחלקת הגביה בעירייה.

  רישום העברת בעלות:
  יש להביא:

  1. חוזה מכירה / קניה

  2. אשור ממחלקת הגביה בעירייה על שינויי הבעלות.
  3. קריאת מד מים במועד העברת הבעלות.

  יש לשלם עד קריאה זו   ( גמר חשבון )   במזומן / כרטיס  אשראי. 

  רישום שכירות

  יש להביא:

  1. חוזה שכירות.

  2. אישור ממחלקת הגבייה בעירייה על שינוי  מחזיק בנכס.

  3. קריאת מד המים במועד תחילת השכירות.

  יש לשלם עד קריאה זו  ( גמר חשבון ) במזומן / כרטיס אשראי.

  קבלת אישור לעיריה לצורך רישום בטאבו:
  יש לשלם יתרת חובות  עד לתאריך קבלת האישור.