בדיקת-מי-שתיה

 • בדיקות שוטפות
  מפעל המים מבצע בדיקות  של  איכות המים פעמיים בכל שבוע על פי תכנית המוכתבת למפעל המים  ממשרד הבריאות.
  הדגימות נשלחות למעבדה המרכזית של המשרד הבריאות באבו-כביר.
  בנוסף לבדיקות של מקורות המים, מתבצעים מעקבים אחר איכות המים ברשתות האספקה.
  מעקבים אלו כוללים בעיקר בדיקה של שאריות חומרי חיטוי ושל חיידקים. תכיפותם מותנית בגודל האוכלוסיה הצורכת את המים.

  בדיקות מיקרוביאליות
  מקורות מי השתייה בישראל, נבדקים לפחות אחת לשלושה חודשים.
  מדובר בבדיקה כימית מצומצמת, הכוללת קביעת ריכוז של כלורידים, ניטרט ועכירות, וכן בדיקה מיקרוביאלית הכוללת חידקי קוליפורם וחידקים נוספים, המהווים אינדיקטורים לזיהום המים.
  החל מיולי   2014  ניתן להשיג את  הדיווח התקופתי רק באתר משרד הבריאות

  לחץ כאן לאתר משרד הבריאות

  צרכן המבקש פרטים נוספים יוכל לעיין במידע המצוי באתר האינטרנט ו/או בלשכת הבריאות הנפתית. 
  מפעל מים כפר סבא עושה מאמץ לתקן כל  תקלה ברשת הציבורית באורח מיידי. הודעות ניתן למסור במוקד
  106  -    365 ימים בשנה  24 שעות ביממה.

  בדיקות כימיות מלאות
  בדיקות כימיות מלאות ומקיפות  מתבצעות אחת לחמש  שנים , הבדיקה כוללת קביעה של כל המרכיבים הכימיים המשפיעים על איכות המים ועל קשיותם.   איתור מתכות כבדות, מזהמים אורגניים וחומרי הדברה, קרינה רדיואקטבית וכו'. כל מערך הבדיקות מבוצע בהתאם לתקנות של רשויות הבריאות.

  להלן הבדיקות החמש שנתיות האחרונות שבוצעו לבארות של כפר סבא:

  באר כ בדיקה כימית מלאה
  באר יט בדיקה כימית מלאה
  באר יד בדיקה כימית מלאה
  באר יג בדיקה כימית מלאה
  באר יב בדיקה כימית מלאה
  באר טז בדיקה כימית מלאה
  באר חרות בדיקה כימית מלאה
  באר חרות השלמה